Uuskasutuslaat Riidering

Uuskasutuslaat RIIDERING 2022 toimub laupäeval, 26. novembril 2022 kell 11:00–14:00 Tartu Loodusmajas ja on pühendatud jäätmetekke vähendamise nädalale.

Laadal on võimalus osta teisele ringile suunduvaid kasutuskõlblikke esemeid: riideid, mänguasju, raamatuid, kodutarbeid, samuti meisterdamismaterjale ja -vahendeid.

Uuskasutuslaat osa Euroopa jäätmetekke vähendamise nädalast – pöörame tähelepanu igapäevasele tarbimisele ja mõtiskleme, kuidas saaksime kasutada ja parandada oma esemeid mitu korda.

Sel aastal on läbivaks teemaks tekstiil. Inspireerituna sellest anname uue elu ja hingamise vanadele tekstiilidele ning punume nendest praktilised istumisvaibad. Kõigil laadal osalejatel on võimalus osaleda vaibapunumise töötoas, omandada kasulikud töövõtted ning anda oma panus ühistööna valmivatesse istumisvaipadesse!

Laadale ootame müüma Tartu peresid, eriti ettevõtlikke õpilasi koos vanematega.

Laata toetab MTÜ Mondo.

Korraldaja info:
liisgren.parnsalu@tartuloodusmaja.ee
+372 53301042