Vanavara ja käsitöö laat

Vanavara ja käsitöö laat toimub XV Rahvusvahelise Valga militaarajaloo festivali raames laupäeval, 19. augustil 2023 kell 08:00-15:00 Valga sõjamuuseum-teemapargi territooriumil (Pikk tn 16a, Valga linn). Korraldajaks on Valga sõjamuuseum.

Pääse laadale on tasuline – 2 EUR. Eelkooliealistele on tasuta.

Osalemistingimused kauplejatele:
1. Müügikoha maksumus:
1.1 üks müügikoht kuni 2,0 m2 15 EUR;
1.2 üks müügikoht koos transpordivahendiga kuni 12,0 m2 (2x6m) 25 EUR.
2. Elektrienergia kasutamise vajadusest teatada hiljemalt 17.08.2023 ning kulud lisatakse müügikoha maksumusele:
2.1 ühe pistiku kasutamisel (1 faas, 1 x 16A) 5 EUR;
2.2 ühe pistiku kasutamisel (3 faasi, 3 x 16A) 15 EUR.
3. Müügikoha asukoha määrab korraldaja. Kauplejal ei ole õigust kohta hõivata ega kaupa ja varustust paigutada enne, kui korraldaja on seda lubanud. Korraldajal on õigus kaupleja ümber paigutada.
4. Mistahes kauba müümisel vastutab kaupleja õigusaktides sätestatud nõuete täitmise eest.
5. Laadal ei müüda okupatsioonirežiimide sümboolikaga propaganda tooteid.
6. Juhul, kui kaupleja rikub õigusaktides sätestatud nõudeid, jätab korraldaja endale õiguse
6.1 nõuda rikkumise lõpetamist;
6.2 keelata edasine kauplemine (müügiplatsi eest tasutud summat ei tagastata ning kaupleja lahkub laada alalt korraldaja poolt ette antud ajaks).
7. Kaupleja on kohustatud hoidma kauplemiskoha puhtust kogu ürituse vältel, samuti tegema selle korda enne laada alalt lahkumist.

Asukoht:

Korraldaja info:
Valga sõjamuuseum
Meelis Kivi
+372 767 1127
valga@isamaalinemuuseum.ee