Loosi mõisa kevadlaat

Loosi mõisa kevadlaat toimub 15. mail kell 09:00-15:00 Loosi mõisa pargis, Võru vallas, Võrumaal.

15. mail kella 9-15 ootame kõiki kevadlaadale kauplema istikute, käsitöö, talukauba ja kohalike toodetega. Laadal saab kuulda võrumaiseid pillilugusid Toomas Ojasaarelt. Müügikoha tasu on 2 eurot/meeter. Elektri kasutus 3 eurot. Kauplejate paigutamine laadapäeva hommikul kella 6.00–8.30.

Korraldaja info

Viive Tomson
+372 5561 0566