Intellektika

Intellektika eesmärgiks on pakkuda eri vanuserühmadest külastajatele võimalust tutvuda edasiõppimisvõimalustega gümnaasiumides ning kutse- ja kõrgkoolides, saada teavet kodu- ja välismaiste õppimis-, praktika- ja täiendkoolitusvõimaluste kohta ning jagada karjäärinõu. Koostöös eksponentidega loome sündmuse, kus saadakse vastused edasist haridusteed või karjäärivalikut puudutavatele küsimustele, et seeläbi kujundada juba teadlikumalt oma karjääri.

Haridus- ja karjäärimess Intellektika toimub 16. veebruar 2023.

Messi teemad: kutseharidus, kõrgkoolid, õppimine välismaal, ettevõtlus- ja karjääriala, noorteorganisatsioonid, seminarid ja töötoad.

Asukoht

Korraldaja info

AS Tartu Näitused
+372 7421793
info@tartunaitused.ee
www.intellektika.ee