Instrutec

27. Tallinna rahvusvaheline tootearendus-, tootmistehnika-, tööriista-, allhanke- ja tehnohooldusmess. 12. – 4. oktoober 2022 Eesti Näituste Messikeskuses.

Instrutec kui rahvusvaheliselt tuntud mess on olnud avatud innovatsioonile ja rahvusvahelisele koostööle ning tuginenud esimesest messist alates Eesti Näituste AS-i tihedale koostööle Eesti Masinatööstuse Liiduga.

Instruteci ekspositsioon ning messil toimuvad teabe-, nõustamis- ja koolitusüritused annavad ülevaate Eesti metalli-, masina-, aparaadi- ning puidu- ja saetööstuse hetkeseisundist ja arengupotentsiaalist, teisalt aga toovad asjatundjaini teiste riikide uusimad teadus-, tehnika- ja tehnoloogiasaavutused antud valdkonnas.

Asukoht ja parkimine

Korraldaja info

Eesti Näituste AS
+372 613 7337
instrutec@fair.ee