Latvian callendar of events. Create Yours account - add events, make Yours oun callendar, adds events to watch list, make notes, check registration dates and help Your bussiness to grow. Follow our Facebook accounts and get life information. For orgasits putting event to callendar - total free.

Pierobežas Pavasara Gadatirgus Apē

Avotu iela 10, Ape, Apes pilsēta, Latvija, Ape

10.05.2020

09:00 - 15:00


Pierobežas pavasara gadatirgum Apē pieteikšanās tiek apturēta!

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, pieteikšanās pierobežas pavasara gadatirgum Apē tiek apturēta līdz 14.aprīlim (ieskaitot).

Vēlreiz atgādinām, ka tirgus dalībnieki varēs reģistrēties tikai elektroniski vietnē http://www.apesnovads.lv , par reģistrēšanās iespējām tiks precizēts pēc 14.aprīļa.

/ До 14 апреля прекращается регистрация участников на весеннюю приграничную ярмарку в Апе. /

Ar cieņu, Apes novada dome

Ar katru gadu pa solītim virzāmies uz lielāku un plašāku pierobežas gadatirgu Apē, kurā radām īpašas sajūtas rosīgā mazpilsētā.

Fair photos from last year


Trader Information

Pierobežas Pavasara Gadatirgus Apē


10.05.(maijs), no plkst. 9:00-15:00
Apes pilsētas estrādes, Avotu, Aptiekas un Jaunās ielas teritorijā,
Stacijas ielas posms no Pasta ielas līdz stacijas laukumam ieskaitot,
Skolas ielas posms no Loka ielas līdz Stacijas ielai.

2. Pieteikšanās, tirdzniecības nodeva
2.1. Lai kļūtu par Gadatirgus dalībnieku (turpmāk –Dalībnieks), jāaizpilda iesnieguma forma elektroniski kura pieejama interneta vietnē www.apesnovads.lv. 2.2.Pieteikšanās notiek no 2020.gada 16.marta plkst. 9:00 līdz 2020. gada 27.aprīlim (ieskaitot), aizpildot iesnieguma formu tikai elektroniski -attālinātā veidā vai klātienē Klientu apkalpošanas centrā Apes novada domē, Stacijas iela 2, Apē, vai pagastu pārvaldēs, kā arī Apes novada bibliotēkās. Pēc iesnieguma iesniegšanas uz iesniegumā norādīto e-pastu tiks nosūtīta automātiska atbilde, kas apliecinās, ka iesniegums ir nosūtīts Apes novada domei.
2.3.Kontakttālruņi informācijas precizēšanai 29436225 –Baiba Vadone, 64307220, 26180350 -Liene Sināte.
2.4.Lūdzam apmaksāt gadatirgus vietas nodevu vienlaikus ar iesnieguma aizpildīšanu, bet ne vēlāk kā divu darba dienu laikā,lai varam Jums rezervēt vietu tirdzniecībai. Tirdzniecības nodeva iemaksājama Apes novada domes bankas norēķinu kontā ar norādi: (maksājums par Pierobežas pavasara tirgu 2020, tirdzniecības dalībnieka rekvizīti).
2.5.Pēc maksājuma saņemšanas 5 -10 darba dienu laikā uz iesniegumā norādīto e-pastu tiks nosūtīta informāciju par rezervēto tirdzniecības vietu gadatirgū un tirdzniecības atļauja.
2.6.Pēc pašvaldības nodevas apmaksas par tirdzniecības vietu (priekšapmaksa vai uz vietas pasākuma dienā), atceļot savu pieteikumu, samaksātā pašvaldības nodeva par tirdzniecības vietu netiek atmaksāta.
2.7.Aizpildot pieteikuma anketu Dalībnieks piekrīt un apņemas pildīt visus šajā nolikumā iekļautos punktus.


Tirdzniecības vietu iekārtošana notiek 2020.gada 10.maijā no plkst. 5.30 līdz 8:00;
6.2.Organizators katram Dalībniekam pasākuma norises dienā ierāda tirdzniecības vietu, atbilstoši pieteikumā norādītajam tirdzniecības vietas izmēram;
6.3.Dalībnieks veicot pieteikumu, rēķinās ar vietu automašīnai, saskaņojot to un iekļaujot tās metrāžu aizpildot iesniegumu, reģistrācijas brīdī, vai rēķinās ar automašīnas neesamību tirdzniecības vietā. Ja automašīnas garums PĀRSNIEDZ rezervētās vietas platību, tad tā novietošana tirdzniecības vietā nav iespējama.

Nolikums: ŠEIT

Saistošie Noteikumi: ŠEIT

Elektr. reģistrēties: ŠEIT

Lai precizētu informāciju, lūdzam zvanīt pa tālruni: 29436225 – Baiba Vadone vai 64307220, 26180350 – Liene Sināte.

Vairāk info: ŠEIT


Registration Dates

15.04.2020 - 27.04.2020

Company Information:

15.1 Company Apes novada dome
Address Ape ,Stacijas iela 2
Phone +371 64307220
Company Website http://www.apesnovads.lv/

Contact Person:

Name Baiba Vadone
Phone +371 29436225
Email [email protected]