Lithuanian callendar of events. Create Yours account - add events, make Yours oun callendar, adds events to watch list, make notes, check registration dates and help Your bussiness to grow. Follow our Facebook accounts and get life information.
For orgasits putting event to callendar - total free.

"Pasvalio Miesto Šventė 2019"

Pasvalys, Lietuva, Pasvalys

21.09.2019

08:00 - 23:00


Prekybininkai ir/ar paslaugų teikėjai, norintys prekiauti ir/ar teikti paslaugas Pasvalio miesto šventės metu (2019 m. rugsėjo 21 d.), Pasvalio miesto seniūnijai iki 2019 m. rugsėjo 16 d. tiesiogiai, paštu arba elektroniniu paštu [email protected] pateikia visus reikiamus dokumentus vienu kartu užpildę nurodytus prašymus ir sumokėję rinkliavą.
Informaciją dėl leidimų išdavimo ir atvykimo į renginį atsispausdinkite kartu su prašymu. Pirmenybė bus teikiama prekiaujantiems savo gamybos produkcija ar gaminiais, tautodailininkams, sertifikuotiems amatininkams, dailininkams, menininkams.
Norintys prekiauti alkoholiniais gėrimais bei teikti viešojo maitinimo paslaugas, dėl riboto vietų skaičiaus prieš pateikdami prašymą, turi skambinti žemiau nurodytu telefonu.

  • prašymą (rasite čia);
  • įmonės įregistravimo pažymėjimo (juridiniai asmenys), verslo liudijimo arba individualios veiklos vykdymo pažymos ar kito dokumento, suteikiančio teisę vykdyti veiklą (pvz., Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario pažymėjimą, tautinio paveldo produkto sertifikatą ir kt.), kopiją;
  • Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją (maisto tvarkymo subjektai);
  • mokėjimo pavedimo kopiją arba išrašą, kaip patvirtinimą, kad sumokėta vietinė rinkliava. Vietinė rinkliava už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas išdavimą kultūrinių, sporto ir kitų masinių renginių metu vienai parai už vieną prekybos vietą – 6 Eur, už dvi vietas – 12 Eur, už tris vietas – 18 Eur ir t.t.

Rinkliava mokama:
Į Pasvalio rajono savivaldybės administracijos sąskaitą
Luminor Bank AB Nr. LT394010042600254527
Įmonės kodas –188753657

Įmonės šventės metu prekiausiančios alkoholiu dėl vienkartinės licencijos gavimo savivaldybei el. paštu [email protected] dar turi pateikti prašymą (rasite čia) su apmokėjimu ir kitais dokumentais.
Rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300. Įmokos kodas 52367.

Trader Information

Pasvalio miesto seniūnijos informacija, Vilniaus g. 5, LT-39149 Pasvalys, tel. (8 451) 34 231, [email protected]

Registration Dates

26.08.2019 - 16.09.2019

Contact Person:

Email [email protected]