Estonian callendar of events. Create Yours account - add events, make Yours oun callendar, adds events to watch list, make notes, check registration dates and help Your bussiness to grow. Follow our Facebook accounts and get life information.
For orgasits putting event to callendar - total free.

This fair requires login to see full description.


Login Subscribe

Lüübnitsa Sibula-Ja Kalalaat

Lüübnitsa, Põlva maakond, Eesti, Lüübnitsa

24.08.2019 - 25.08.2019

08:00 - 23:00


Fair photos from last year

Lüübnitsa Sibula-Ja Kalalaat (2018)

Trader Information

Laat toimub 24. ja 25. augustil 2019 Setomaa vallas Lüübnitsa külas.


* Korraldajate kontaktid kauplemisega seotud küsimustes on:
E-post: [email protected] tel 56293445.
Laadatelefon: +372 5629 3449 (infotelefon töötab alates 2. aprillist kuni 17. augustini 2019 tööpäeviti kell 9.00–16.00).

* Kui kauplemistegevuseks on vajalik elektrienergia tarbimine, siis tuleb kauplejal sellest korraldajat laadale registreerimisel teavitada läbi registreerimisvormi.

* Elektrivarustuse tagab korraldaja vaid kauplejale, kellele see on vajalik põhitoodetega kauplemiseks (toidukaubad, muud riknevad kaubad, esitlusseadmed jne), ja toitlustajatele.

* Toitlustajate kohtade arv on piiratud ning pärast 18. maid 2019 teeb laada korraldusmeeskond otsuse toitlustajate valikust laadale (peakorraldaja teatab otsusest).

* Kauplejatele ei garanteerita vahendeid kaupade eksponeerimiseks (lauad, pingid jms).
* Laada territooriumil on kuivkäimlad ja kätepesujaamad tasuta kasutamiseks.

* Kauplejal on võimalik ööbida oma müügiplatsil või telkida parkimisalal või järve ääres.

Kauplemiskoha hinnad laadaalal

Müügikohtade hinnad on kehtestatud Setomaa Vallavalitsuse 07.02.2019 korraldusega nr 66 alljärgnevalt:

1.2.1 käsitööga kauplejatele – 8 eurot/jm

1.2.2 toidukaubaga kauplejatele – 10 eurot/jm

1.2.3 istikutega kauplejad – 8 eurot/jm

1.2.4 tööstuskaup – 12 eurot/jm

1.2.5 toitlustamine – 5 eurot/m2

1.2.6 toitlustamine koos alkohoolsete jookide müügiga – 6 eurot/m2

1.3 Soodustingimustel väljastatavad müügikohad

1.3.1 Setomaa valla elanikele 3x3 m müügipind 10 eurot ja iga lisanduv meeter 5 eurot/jm.

1.3.2 Lüübnitsa, Beresje ja Audjassaare külaelanikele 3x3 m müügipind tasuta ja iga lisanduv meeter 5 eurot/jm.

1.3.3 Setomaa õpilasfirmadele on kauplemiskoht tasuta.

1.4 Kuupäevadel 24.08.2019 või 25.08.2019 kohapeal ostetud müügikoha hind korrutatakse kahega.

1.5 Lüübnitsa sibula- ja kalalaada peakorraldajal on õigus teha eraldi kokkuleppel hinnasoodustust.

Kauplejale

* Müügikohad mõõdetakse vastavalt registreerimisvormis märgitud mõõtudele (jooksev meeter). Toitlustajate müügikoha moodustab toiduvalmistamise ja klientide teenindamise (sh laudade, pinkide) ala (registreerimisvormil laius x sügavus).

* Korraldaja jätab endale õiguse eemaldada laadalt tasuta kohal kauplev võõras kaupleja.

Elekter

* Elektrienergia kasutamine on võimalik ainult selleks ettevalmistatud kauplemiskohtades, eelneva kokkuleppe alusel ning lisatasu eest:
● variant 1: kuni 1,2 kW – 10 eurot;
● variant 2: kuni 2,2 kW – 15 eurot.
* Kauplejad, kes vajavad elektrit, peavad registreerumisel (läbi registreerimisvormi) esitama kasutatavate elektriliste seadmete nimekirja koos voolutarbimise kogusega (nt elektriline veekeedukann 1 tk võimsusega 1500 W ja elektriline külmik 1 tk võimsusega 300 W ). Korraldaja annab igale elektritarbijale oma pistikupesa, millel on eraldi elektrikaitse.

* Igal kauplejal peab olema kaasas vähemalt 50-meetrine niiskuskindel pikendusjuhe (vähemalt 3*1,5mm²). Kõik kasutatavad elektriseadmed peavad olema terved ja töökorras ning vastama CEE normidele.


Registreerumine laadale

* Pääs laadale kauplema toimub eelregistreerimise kaudu. Eelregistreerimine toimub ajavahemikus 2. aprill – 17. august 2018, toitlustajatel 2. aprill – 18. mai 2018

** Registreerimisvormid on saadaval siin: registreerimisvorm kauplejatele
registreerimisvorm toitlustajatele

* Korraldaja vaatab laekunud registreerimistaotlused läbi nädala jooksul pärast nende laekumist. Juhul kui ankeedis esineb puudusi ja/või ebatäpsusi, siis saadetakse sellekohane märgukiri koos küsimuste või juhistega ankeedis esitatud e-posti aadressile.

* Pärast registreeringu kinnitamist edastatakse kaupleja e-posti aadressile arve, mis tuleb tasuda arvel toodud kuupäevaks Setomaa Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE511010402018388001 SEB Pangas. Tasumisel märkida selgitusse Lüübnitsa laat ja arve number.

* Registreering jõustub pärast registreerimistasu laekumist.

* Õigeaegselt tasumata arve puhul tühistatakse registreering.

* Kauplejal on õigus tasutud registreerimistasu saada tagasi, kui ta teavitab oma registreeringu tühistamisest hiljemalt 13. augustiks 2019. Vastavasisuline teavitus tuleb saata e-posti aadressile [email protected]

Kauplemiskoha ülesseadmine ja mahavõtmine

* Müügikohtade ettevalmistamine ja kättenäitamine toimub reedel, 24. augustil kell 17.00–22.00 , laupäeval, 25. augustil ja pühapäeval, 26. augustil kell 6.00–8.00. Hilinejaid laadaplatsile ei lubata.

* Iga kaupleja saab müügiplatsi kohta 2 tasuta käepaela, toitlustajad kuni 4 käepaela. Käepaelad väljastatakse laadaplatsi väravas, müügipilet müügikoha kättenäitamisel. Lisakäepaela eest tuleb tasuda 4 eurot.
* Kui soovid osaleda õhtusel simmanil, tuleb täita registreerimisvormil vastav lahter.


* Korraldaja jätab endale õiguse paigutada kauplejad vastavalt kaubagruppidele.

* Korraldaja ei vastuta kaupleja vigastuste ega isiklike asjade kadumise või kahjustumise eest laada toimumiskohas või parkimisaladel.

* Korraldaja ei vastuta kaupleja laada toimumiskohta jõudmise eest ning palub järgida liikluskorraldajate poolt kehtestatud liiklemis- ja parkimiskorda.

* Korraldaja ei võta vastutust kahjude või mis tahes muude nõuete osas, mis on tekkinud kauplejapoolse kokkuleppe rikkumise tõttu.

* Iga kaupleja on kohustatud oma müügiplatsi korras hoidma kogu müügitegevuse vältel, laada lõppedes selle koristama ning viima prügi ja jäätmed selleks ettenähtud kohta.

Company Information:

Company Website http://setomaa.ee/

Contact Person:

Email [email protected]