Daugavpils Ziemassvētku tirdziņš


DARBALAIKS:
2018 12 01  10.00–18.00.
2018 12 02  10.00–15.00.

VIETA:
Daugavpils daudzfunkcionālais sporta komplekss, Stadiona iela 1, Daugavpils, Latvia

MANTU ATVEŠANAS LAIKS:
Mantas atvest un sagatavoties Dalībnieks var 1. decembrī plkst. 8.00–09.30.

MANTU IZNEŠANAS LAIKS:
Mantu savākšanas un izvešanas laiks: 2 decembrī plkst. 15.00–17.00.

DALĪBA:
Tiks pieņemti tikai estētiska izskata un augstas kvalitātes izstrādājumus tirgojoši Dalībnieki.
Organizators izvēlas Dalībniekus pēc viņu pārdodamo produktu kvalitātes un oriģinalitātes.

AIZLIEGTS TIRGOT:
Zivis (tikai lauka tirdzniecībā); gaļas produkti (tikai lauka tirdzniecība); alkoholiskie dzērieni (nepieciešamie dokumenti); citi neproduktīvie produkti, kā arī produkti ar asām smaržām.

REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA UN APMAKSA:
Reģistrācija notiek automatizēti. Reģistrācija notiek, aizpildot reģistrācijas formu vietnē festivus.lt.
Ja Organizators apstiprina Dalībnieka anketu, viņam 3 darbdienu laikā tiek izrakstīts priekšapmaksas rēķins.
Ja saņemtais priekšapmaksas rēķins turpmāko 3 dienu laikā netiek apmaksāts un no Dalībnieka netiek saņemts nekāds ziņojums, reģistrācija bez jebkāda brīdinājuma var tikt atcelta.
Ja rēķins būs laikus apmaksāts, e-pastā tiks nosūtīts apstiprinājums. Šis apstiprinājums apliecinās, ka Dalībnieks ir veiksmīgi piereģistrējies dalībai pasākumā.

RĒĶINS/FAKTŪRA:
Rēķins/faktūra tiks izrakstīts pasākuma datumā un izsniegts pasākuma laikā.

DALĪBA MAKSA:
Visu ekspozīcijas vietu lielums un cena ir norādīti interaktīvajā kartē, kuru atradīsiet festivus.lt vietnē, pie pasākuma noklikšķinot “Reģistrācija”.

DALĪBNIEKA EKSPOZĪCIJAS VIETA UN TĀS SAGATAVOŠANA:
Dalībniekam piešķiramā ekspozīcijas vieta ir bez sienām un tirdzniecības aprīkojuma.
Organizators nekādu tirdzniecības aprīkojumu nepiešķir.
Dalībnieks ekspozīcijas vietu izvēlas reģistrācijas laikā, izmantojot reģistrācijas formā esošo karti.
Dalībnieka izvēlētā vieta ir prelimināra un neparedzētu apstākļu gadījumā Organizators to var mainīt pret citu tāda paša lieluma vietu.
Pasākuma laikā Dalībniekam ir tiesības sniegt pakalpojumus, reklamēties vai tirgoties tikai izvēlētā lieluma platībā.

ELEKTRĪBA:
Visas vietas ir bez elektrības.

ATTEIKŠANĀS NO DALĪBAS:
Ja Dalībnieks rakstiski atsakās no dalības pasākumā laikā, kad līdz pasākumam palikusi ne mazāk kā 21 diena, tiek atmaksāti līdz 80 % no samaksātās summas. Ja palikušas 20 dienas (ieskaitot) vai mazāk, Dalības maksa netiek atmaksāta.
Lūgums par reģistrācijas masas atmaksāšanu: šeit.
Pārdot vietu trešajai personai var tikai, saņemot Organizatora piekrišanu.

ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA:
Dalībniekam ir pienākums atlīdzināt Organizatoram un/vai trešajām personām jebkurus zaudējumus, kas, sagatavojoties pasākumam, pasākuma laikā vai, demontējot ekspozīciju, radušies Dalībnieka vai ar viņu saistītu personu rīcības vai rīcības trūkuma dēļ.

APSARDZE:
Dalībnieks pats ir atbildīs par savām mantām to atvešanas un izvešanas laikā, kā arī par to apsargāšanu pirms pasākuma, pasākuma laikā un pēc tā beigām.

KOPĒJIE NOSACĪJUMI:
Pēc pasākuma tirdzniecības vieta ir jāatstāj tīra un kārtīga, atkritumi jāizmet atkritumu konteinerā. Pretējā gadījumā paredzēts sods līdz 30 €.
Organizators patur tiesības mainīt dalībnieka ekspozīcijas vietu, kā arī pasākum vietu un laiku, iepriekš par to informējot Dalībnieku.
Organizators neuzņemas atbildību par trešo personu tiesiskām pretenzijām par patentu, firmas vai prečzīmju vai citādiem īpašumtiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar Dalībnieka eksponējamajām precēm vai pakalpojumiem.
Par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem un citu tiesību aktu prasību neievērošanu Dalībnieks ir atbildīgs Latvijas Republikas likumos noteiktā kārtībā.

NOSLĒGUMA NOSACĪJUMI:
Šie Dalības pasākumā nosacījumi un Dalībnieka Organizatoram iesniegtais iesniegums ir Organizatora un Dalībnieka divpusēja vienošanās ar visām no tās izrietošajām juridiskajām sekām.
Dalībnieks, noklikšķinot uz “Reģistrēties”, apstiprina savu apņemšanos ievērot šos Dalības noteikumus.


Fairsearcher.com
lehel on seisuga
23.02.2018
aktiivsed

91

Eestis toimuvat
üritust.


 
KASULIKUD
LINGID